Oefentherapie Mensendieck Munstergeleen

Cesar / Mensendieck

Bess Mensendieck (1864-1957) ontwikkelde omstreeks 1895 haar eigen bewegingsleer. In 1921 is de eerste opleiding tot oefentherapeut Mensendieck gestart.

Het motto van Bess Mensendieck “Zelf doen, zelf zien, zelf doorvoelen, zelf oordelen” is nog altijd de kerngedachte van de oefentherapie. Sleutelbegrippen zijn dan ook bewustwording en zelfwerkzaamheid.

Marie Cesar (1894 -1975) is door Bess Mensendieck opgeleid. Vanwege haar eigen ervaringen en haar grote affiniteit met dans, pleitte Marie Cesar voor een meer natuurlijke, ritmische wijze van bewegen. Zo ontwikkelde Marie Cesar haar eigen visie met betrekking tot houding en beweging en is de bewegingsleer Cesar ontstaan.
In 1972 werden de opleidingen Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck officieel erkend in het kader van de wet op de paramedische beroepen. In 1974 volgt opname van oefentherapie Cesar en Mensendieck in het verstrekkingenpakket van de ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen.

In de loop der jaren zijn de verschillen tussen oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en visie minder belangrijk geworden. Tegenwoordig hebben wij één beroepsvereniging en één beroepsprofiel, we begeleiden elkaars stagiaires en nemen de praktijken voor elkaar waar.